Film: Vārpa - The Promised Land - XIV VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN DEJU SVĒTKI ASV