Film: Ruch and Norie - XIV VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN DEJU SVĒTKI ASV