Bicevskis Lith Hall 11mar2018 - XIV VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN DEJU SVĒTKI ASV