11august kopbilde - XIV VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN DEJU SVĒTKI ASV